ElGatoLoco (rlparker)'s status on Saturday, 28-Aug-10 15:36:17 PDT

  1. ElGatoLoco rlparker

    @pthearmybratcat - Iz OK! My humanz gotz them spamtardz. So sorry U hadz the needlez and stick!

    Saturday, 28-Aug-10 15:36:17 PDT from web